نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تبیین اندیشة توماس عده‌‌ای آن را نمونة اعلای فلسفة مسیحی و فلسفة جاویدان خوانده‌اند و عده‌‌ای دیگر نیز او را متکلمی کامل نامیده‌اند و بر هماهنگی کامل میان عقل و ایمان در آثار او تأکید کرده‌اند. در این مقاله، سعی شده تا نشان داده شود که اندیشة توماس را نمی‌توان یک فلسفه دانست و اصطلاح فلسفة مسیحی برای آن مناسب نیست. توماس سعی کرد مسیحیت پولسی-یوحنایی را، علی‌رغم تقابلی بنیانی، با تفکر مشائی جمع کند و بر مبنای فلسفة ارسطو، با کمک آراء ابن سینا و ابن رشد، تفسیری مشائی و تک‌معنایی از آن ارائه کند. در این راستا از نظریة غالب که بر رازورزی مسیحی تأکید می‌کرد، دور شد و به همین دلیل است که از همان ابتدا مورد نقد طرفداران جریان اخیر، به خصوص فرانسیسیان، قرار گرفت. هر چند که خود ایشان نیز بر مبنای فلسفه‌های نوافلاطونی به تبیین مسیحیت پرداختند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thomas Aquinas and Philosophy

نویسنده [English]

  • mohammad ilkhani

چکیده [English]

In describing Aquinas’s thought, some Thomists call it the prime example of Christian and eternal philosophy. For some others, he is a perfect theologian and they insist on the perfect harmony of reason and faith in his works. This article shows that it is not possible to call Aquinas’s thought a kind of philosophy, neither is the title of “Christian Philosophy” suitable for it. Despite the deep contrast between Pauline-Johannic Christianity and Peripatetic Philosophy, he tried to reconcile them. Furthermore, he tried to produce a peripatetic system of Christianity with a literal meaning based on Aristotelian philosophy aided by Avicenna and Averroes’s philosophical systems. However, in doing so, he encountered numerous insuperable problems because of the essential differences between Peripatetic Philosophy and Christian dogma. In his attempt, he diverged from the dominant current of mysticism. This made his adepts, especially the Franciscans, to criticise him, even though they also described Christianity using a philosophical system, i.e. Neoplatonism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • faith
  • peripatetic philosophy
  • Theology