کلیدواژه‌ها = آدورنو
تعداد مقالات: 2
1. «هنر» و «حقیقت» در نظریة زیباشناختی آدورنو

دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 35-60

نوشین شاهنده؛ حسینعلی نوذری