واقع‌گراییِ صدرا و ویتگنشتاین

مهدی محمدی؛ اصغر واعظی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1401، ، صفحه 198-226

https://doi.org/10.22054/wph.2022.62258.1998

چکیده
  طباطبائی و مطهری فلسفة صدرا را یک فلسفة واقع‌گرایانه می‌دانند و در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» مدعی نوعی واقع‌گرایی هستند. ایلهام دیلمان (Ilham Dilman) نیز معتقد است که رد واقع‌گرایی از سوی ویتگنشتاین سبب نمی‌شود که او یک تصوّرگرا باشد. بلکه ویتگنشتاین نیز به یک معنا واقع‌گرا محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی و مقایسة واقع‌گراییِ ...  بیشتر

کلیات نزد لاک و بارکلی

سید محمد حکاک؛ زهرا اسماعیلی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1394، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/wph.2016.6728

چکیده
  کلیات در طول تاریخ فلسفه یکی از مهم­ترین و بحث‌برانگیزترین مسایل بوده است. برخی تا اندازه‌ای به آن اهمیت داده‌ و که آن را وجه تمایز انسان از حیوان دانسته‌ اند و برخی دیگر آن را در حد یک نام تنزل داده‌اند. اهمیت این موضوع در ادوار مختلف تاریخ فلسفه متفاوت بوده، اما در دورۀ قرون وسطی بسیار بیش از سایر دوره‌ها به این موضوع اهمیت داده ...  بیشتر

تکثر نظام‌های منطقی: مقایسۀ دیدگاه‌های منطق‌دانان قدیم و جدید

فرشته نباتی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1387، ، صفحه 101-113

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5763

چکیده
  پیش از ظهور منطق جدید، نظام منطقیِ رایج بی‌بدیل می‌نمود. اما منطق کلاسیک، با نظام‌های متعددی روبه‌روست که خود را منطقی و هماورد منطق کلاسیک می‌دانند. این نظام‌ها، اغلب مبتنی بر پیش‌فرض‌های خاص فلسفی هستند و قواعد منطقی متفاوتی را طرح می‌کنند. در مواجهه با این نظام‌ها، پرسشی فلسفی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا اساساً کثرت در ...  بیشتر