کوهن و گذار از تمایز گردآوری/داوری

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1399، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22054/wph.2020.42610.1727

چکیده
  در این نوشتار با مرور مؤلفه‌های اصلی فلسفۀ تامس کوهن خواهیم دید که او منتقد تمایز میان مقام گردآوری/داوری در روش‌شناسیِ علم است. دلایل کوهن عبارتند از: 1. موافقان صرفاً به تبیین جایگاه تمایز گردآوری/داوری در بستر آموزشی آن پرداخته‌اند که بر اساس آن تنها شواهد در جهت داوری یک فرضیۀ مؤثر تلقی می‌شوند. و در دیگر زمینه‌های مهمِ داوری ...  بیشتر