تفکر فقر خویش را بپذیرد

احمدعلی حیدری

دوره 3، شماره 11.10 ، تیر 1386، ، صفحه 121-128

https://doi.org/10.22054/wph.2007.6693

چکیده
  پروفسور اتو پگلر (Otto poggler) از استادان سرشناس فلسفه آلمانی است و به عنوان یکی از مهمترین شارحان هگل و هایدگر آثار متعددی تألیف کرده که به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده است. وی در سال‌های اخیر به حوزه‌های جدیدتری نیز پرداخته است و از فلاسفه برجسته امروز آلمان محسوب می‌شود.  بیشتر