سعدیا گائون؛ نخستین فیلسوف یهودی

رضا گندمی نصر آبادی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1392، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/wph.2013.5862

چکیده
  " سعدیا گائون " نخستین فیلسوف یهودی است که درصدد تحکیم آموزه‌ها و باورهای یهودیت به‌صورت نظام‌مند برآمده است و همین امر وجه تمایز او با " فیلون اسکندرانی "، پیشگام تفکر یهودی، "اسحاق اسرائیلی " و "داود مقمص " است که به‌لحاظ زمانی مقدم بر او هستند. سعدیا در عین حالی که از کلام معتزلی تأثیر پذیرفته است، تابع و مقلد صرف متکلمان مسلمان نبود. ...  بیشتر