آزادی استعلایی و فلسفه‌ی تاریخ کانت

سیده معصومه موسوی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1399، ، صفحه 177-206

https://doi.org/10.22054/wph.2019.40983.1709

چکیده
  مفهوم آزادی یکی از محوری‌ترین مفاهیم در فلسفة کانت است که هم در عقل نظری و هم عقل عملی نقشی تعیین‌کننده دارد. به این معنا که از منظر برخی مفسران، فاعلیت و خودانگیختگی عقل در شناخت نظری، در حقیقت تعبیری دیگر از خودقانون‌گذاری و آزادی است. از سوی دیگر، در عقل عملی، مفهوم آزادی نقشی محوری دارد. به این معنا که عقل عملی به عنوان امکان تعین‌بخشی ...  بیشتر

نقد و بررسی آراء آلن وود در خصوص چالش صورت‌گرایی در اخلاق کانتی از منظر رابرت پیپین

سیده معصومه موسوی؛ محمد رضا بهشتی

دوره 15، شماره 60 ، دی 1398، ، صفحه 217-243

https://doi.org/10.22054/wph.2019.40529.1704

چکیده
  در این مقاله می‌کوشیم به نقد و بررسی آراء آلن وود به منظور حل معضل صورت‌گرایی در اخلاق کانت بپردازیم. وود از جمله مفسران کانت است که سال‌ها با معضل صورت‌گرایی دست به گریبان بوده است. او زمانی این اشکال را تا حدودی به اخلاق کانت وارد می‌دانست و در دوره‌ای می‌کوشید در قامت مدافع، پاسخی درخور برای حل این چالش ارائه کند. در بخش مقدمه ...  بیشتر

تحلیلی از شهودگروی اخلاقی هِنری سیجویک و نقدی بر آن

علی اکبر عبدل آبادی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1390، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22054/wph.2011.5825

چکیده
  در این مقاله خواهم کوشید که با روشی تحلیلی ـ انتقادی، ابتدا با تکیه بر تحلیل انتقادی هنری سیجویک از اخلاق مبتنی بر فهم عرفی ــ که وی آن را «شهودگروی جزمی‌نگرانه» نامیده است ــ و نیز با بیان اصول اخلاقی‌ای که وی آن‌ها را بدیهی و کاملاً معتبر دانسته است، تحلیلی از مفاد شهودگروی اخلاقی وی به دست دهم و سپس با تأمّلاتی انتقادی در ...  بیشتر