اجتناب‌ناپذیری ترجمه و عدم تعین در خانه

حسین شقاقی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1399، ، صفحه 143-164

https://doi.org/10.22054/wph.2021.49503.1807

چکیده
  «عدم تعین از خانه آغاز می‌شود» مهم‌ترین نتیجة استدلال‌های کواین در دفاع از «عدم تعین ترجمه» است. این نتیجه‌گیری، که دیویدسون نیز از آن حمایت می‌کند، و به همین خاطر آن را تز کواینی-دیویدسونی خواهیم نامید، حاکی از فقدان تعین معنا در زبان مادری است. هانس گلاک که این تز را مشابه تز «اجتناب‌ناپذیری ترجمه» در هرمنوتیک ...  بیشتر