رفتار بازتابی؛ رویکردی نو در حل مسألۀ آزادی اراده

فخر السادات علوی؛ محمد علی اژه ای

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1392، ، صفحه 7-18

چکیده
  مسألة جبر و اختیار، در طول تاریخ اندیشه، همواره از اهمّ مسائل فلسفی و شاید پربحث‌ترین وچالش‌برانگیزترین آن‌ها بوده است، به‌طوری‌که گذر زمان و پیشرفت جوامع بشری صرفاً صورت بحث را متحول ساخته ولی اساس مسأله همچنان باقی است. درحالی‌که اعتقاد رایج بر این بوده که دو سویة مسأله در تعارضی آشتی ناپذیر با یکدیگر قرار دارند، گروهی از فلاسفه ...  بیشتر