محمد عابدالجابری؛ چرایی انحطاط مسلمانان و راه‌رهایی از آن

امیر روشن؛ فرزاد آذر کمند

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7508

چکیده
  با گذشت چندین قرن از مواجهه اسلام با غرب، سؤال «چه باید کرد تا از انحطاط رهایی­یافت؟» همچنان دغدغۀ اصلی متفکران و اندیشمندان مسلمان است. هر متفکری با ارائۀ روشی خاص، دغدغۀ احیای سنت­های اسلامی را در سر می­پروراند و بدین­ترتیب طیف گوناگونی از راه­حل­ها پدید آمده­است. یکی از این راه­ها متعلق به محمد عابدالجابری، ...  بیشتر