بررسی ابداعات ملاصدرا در حکمت عملی و نتایج آن بر شأن آدمی

رضا اکبریان؛ محسن امامی نائینی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، ، صفحه 116-140

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6128

چکیده
  به نظر ملاصدرا استکمال هر دو قوة نفس، چه قوة عقل نظرى و چه قوة عقل عملى، رسیدن به سعادت است. چنین سخنی اختصاص به ملاصدرا ندارد. سایر فیلسوفان مسلمان هم به پیروی از فیلسوفان یونان به چنین سخنی قائل بوده‌اند. مسئلة مهم که منشأ تفاوت میان نظر آنها است، رابطه میان حکمت نظری و حکمت عملی است که در آن نظر مقدم است یا عمل؟ فکر مقدم است یا اراده؟ ...  بیشتر