نگاهی به تفاوت خیال و تخیّل در فتوحات مکیة ابن‌عربی

نفیسه اهل سرمدی؛ نصرت الله حکمت

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1392، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/wph.2013.5857

چکیده
  یکی از شاخه‌های مهم در مسائل فلسفی، مباحث انسان‌شناسی است که در آن‌ بحث از قوای ادراکی ظاهری و باطنی آدمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «خیال» و «متخیله» نام دو قوۀ ادراکی باطنی در انسان هستند. جمهور حکماء، خیال را به‌عنوان خزانۀ حسّ مشترک، پذیرنده و منفعل و متخیّله را از آن‌جهت که به ترکیب و تفصیل صور می‌پردازد، فعّال ...  بیشتر

بررسی و نقد دلیل عقلی اشاعره در اثبات رویت خدا

نصرت الله حکمت

دوره 3، شماره 12 ، دی 1386، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5742

چکیده
  بحث رویت خدا، یکی از مباحث پر جنجال کلامی است. اشاعره معتقدند خدا را در آخرت با چشم سر می توان دید و در اثبات ادعای خود هم دلیل عقلی آورده اند و هم دلیل نقلی. دلیل عقلی متکلمان اشعری، که نخستین بار از سوی ابوالحسن اشعری مطرح شد و به گونه های مختلف تقریر گردیده از جهات مختلف مخدوش است. از این رو اشاعره از جمله امام فخر رازی به این نتیجه رسیده ...  بیشتر

بخش ابن عربی از کتاب «وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت»

نصرت الله حکمت

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1386، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22054/wph.2007.6686

چکیده
  جرأت و شهامت آقای دکتر کاکائی برای ورود به قلمرو دو اندیشمند، که هر یک به تنهایی اقیانوسی مواج و خروشانند، ستودنی است. این اثر مجموعه بسیار نفیسی از اطلاعات و مطالعات درباره‌ی ابن عربی است و اگر نقاط ضعف و اشکالاتی در کتاب وجود دارد، که وجود دارد، عمدتاً ناشی از همین نقطه قوت است.  بیشتر