نویسنده = سعیدی مهر، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت

دوره 11، شماره 43، پاییز 1394، صفحه 25-42

زینب ابوالقاسمی دهاقانی؛ محمد سعیدی مهر


2. تبیین نظریة اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون

دوره 10، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 145-162

زهرا محمود کلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری