فلسفه
ازدواج، رابطۀ جنسی و عشق در ترازوی اخلاق‌شناسی کانت

مهدی اخوان

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1402، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/wph.2023.73965.2158

چکیده
  طرح و برنامۀ فلسفۀ نقدی کانت در اخلاق‌شناسی پی‌ریزی و پی‌جوییِ اصول پیشین و ماقبلِ تجربیِ (یا به تعبیر او، مابعدالطّبیعۀ) اخلاق است. با این هدف در بنیادگذاری مابعدالطّبیعۀ اخلاق ارزش اخلاقی را به نحو مطلق فقط شایستۀ ارادۀ نیک می‌داند؛ اراده‌ای که با قانون اخلاقی مطلق عقلی و محض متعیّن شده باشد و انگیزۀ عمل به آن ادای وظیفه باشد ...  بیشتر

مقایسة ترولچ و هیک پیرامون مسئلة درجه‌بندی ادیان

محمدمهدی فلاح؛ مهدی اخوان

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1397، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/wph.2018.9361

چکیده
  از مسائل اصلی در تبیین پدیدة کثرت ادیان در جهان، مسئلة درجه‌بندی ادیان است؛ یعنی پرسش از اینکه آیا ادیان اساساً مقایسه‌پذیر هستند یا نه، و در صورت موافقت، ملاک و معیار این مقایسه باید چه ویژگی داشته باشد. چنین به نظر می‌رسد که مرز فارق میان دو موضع مختلف در تبیین پدیدة کثرت ادیان، یعنی نسبی‌گرایی و کثرت‌گرایی دینی، از دقت در مسئلة ...  بیشتر