فلسفه
سوژۀ هنر در نگاه آلن بدیو: هنرمند یا اثر هنری؟

فاطمه رضازاده؛ احمد علی حیدری

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1402، ، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22054/wph.2023.67896.2075

چکیده
  یکی از پیچیدگی‌های تئوری سوژه‌ی بدیو این است که او تعریف یکدست و مشخصی از سوژه ارائه نداده است؛ و ما در خوانش آثارش با تعاریف مختلفی از سوژه به‌خصوص سوژه‌ی هنر مواجهیم. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه می‌توانیم تعریف جامع و قابل‌فهمی از سوژه‌ی هنر در تئوری سوژه‌ی آلن بدیو ارائه دهیم. با توجه به تلاش‌هایی که پیش‌ازاین در ...  بیشتر

فلسفه
نیچه و یونان باستان: فیلسوف ــ ‌هنرمند به‌مثابۀ بنیادگذار فرهنگِ والا

امین درستی؛ احمد علی حیدری

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1402، ، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22054/wph.2023.72486.2141

چکیده
  در اندیشۀ نیچه فرهنگ، فلسفه و هنر یونان باستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. او علی‌رغمِ نگاه به‌شدت نقادانه و رادیکالی که به‌کل سنت فرهنگی غرب دارد، همواره فرهنگ یونان باستان را به‌مثابۀ والاترین فرهنگ بشری می‌ستاید. این ستایش پیامد مهم‌ترین دغدغۀ نیچه است: «درمانِ بحرانِ فرهنگِ مدرن با آفرینشِ فرهنگی والا». ایدۀ بنیادین ...  بیشتر

فلسفة میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهرمال

احمد علی حیدری؛ محمد حسن یعقوبیان؛ قاسم پور حسن

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1400، ، صفحه 31-58

https://doi.org/10.22054/wph.2020.53843.1876

چکیده
  مسئلة این پژوهش، بررسی چیستی فلسفة میان­فرهنگی با رویکردی توصیفی-تحلیلی از دیدگاه رام ادهرمال است که با پیشینه­ای هندی به غرب سفر کرده و انجمن فلسفة میان­فرهنگی را در آلمان تاسیس کرده است.وی با اتکا بر مبانی­ای نظیر نسبت فلسفه و فرهنگ،دیگری فرهنگی، هم­پوشانی­ها، حقیقت، کثرت­گرایی و تساهل، به بسط فلسفة میان­فرهنگی با ...  بیشتر

پدیدارشناسی و «ممنوعیت انسان‌شناختی» مسئله‌ی امکان یک انسان‌شناسی پدیدارشناختی

احسان کریمی ترشیزی؛ احمد علی حیدری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1399، ، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22054/wph.2021.49168.1804

چکیده
  گرایش به یک انسان‌شناسی فلسفی در اوایل قرن بیستم، وجه غالب در فضای فکر آلمانی بوده، و تأثیر آن چندان عمیق و گسترده بوده که پدیدارشناسی، از همان آغاز لازم دانسته است که موضع خود را در برابر آن روشن کند. این موضع‌گیری اولیه تا حد زیادی به صورت یک تعارض ذاتی نمود کرده، تا آنجا که بلومنبرگ از آن به «ممنوعیت انسان‌شناختی» در پدیدارشناسی ...  بیشتر