دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار 1398، صفحه 1-238 
7. منفیت و نقدِ سنّت با تکیه ‌بر سنّت عرفانی

صفحه 165-194

10.22054/wph.2019.31992.1558

منیره طلیعه بخش؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ علیرضا نیکویی؛ مهدی معین زاده


8. روش نقدی ویتگنشتاین متأخر

صفحه 195-222

10.22054/wph.2019.39500.1680

احمد شرفشاهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی