دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1393، صفحه 1-136 
3. روح «معنا» در تفکر ابن‌عربی

صفحه 45-60

مسعود حاجی ربیع؛ محمد فنایی اشکوری


5. جایگاه «زمان» در نزد دهریون

صفحه 75-86

یحیی صولتی چشمه ماهی؛ حسین کلباسی اشتری