نویسنده = حسینی بهشتی، دکتر سید محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون ومولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.38636.1664

زهرا مستفید کریق؛ دکترروح الله هادی؛ دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی