نویسنده = میرسعیدی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. نسبت تاریخ نگاری با مسئلۀ مرجع در عکاسی نزد رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.35127.1657

معصومه میرسعیدی؛ مالک حسینی؛ شهلا اسلامی