نویسنده = چیت ساز، مازیار
تعداد مقالات: 1
1. هوسرل اول و دوم: تطور آرای هوسرل در مورد فلسفة زبان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 147-161

مازیار چیت ساز؛ سید محمد علی حجتی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی؛ لطف الله نبوی