نویسنده = صادقی حسن آبادی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نفس قدسی از نگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.41146.1712

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری