نویسنده = براتی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک

دوره 12، شماره 48، زمستان 1395، صفحه 23-44

10.22054/wph.2017.7506

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق