نویسنده = اکبریان، رضا
تعداد مقالات: 5
1. تبیین نظریة اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون

دوره 10، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 145-162

زهرا محمود کلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


2. بررسی ابداعات ملاصدرا در حکمت عملی و نتایج آن بر شأن آدمی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1390، صفحه 116-140

10.22054/wph.2012.6128

رضا اکبریان؛ محسن امامی نائینی


4. هانری کربن: از هایدگر تا ملاصدرا هرمنوتیک و پیوستگی در طلب هستی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1387، صفحه 111-136

10.22054/wph.2008.6106

رضا اکبریان؛ املی نوو اگلیز